Onderzoek naar het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk in
Nederland

De Protestantse Kerk krimpt, ook Hervormd Veenendaal ontkomt hier niet aan. Ook weten we dat we vooral de jongere generatie kwijtraken, en daarmee vergrijzen en ontgroenen. Maar hoeveel jeugd zien lokale gemeenten nog? Wat betekenen deze krimpcijfers voor onze lokale
gemeenten? JOP, Jong Protestant voerde een breed onderzoek uit (2019) onder de lokale
gemeenten van de Protestantse Kerk om op deze vragen een antwoord te vinden.

Hier wordt geen oplossing aangeboden maar we kunnen er wel van leren. De verschillende wijken in Hervormd Veenendaal zullen waarschijnlijk binnen type 2 en 3 vallen.

Download en of lees hier het korte rapport.

Onderzoek jeugdwerk PKN