Markt 10 is de plek waar de diakenen samenkomen om het diaconale beleid te bespreken. Zij willen in opdracht van Jezus Christus de medemens dienen en dat gebeurt in nauwe samenwerking met veel vrijwilligers. In het pand is ook de christelijke bibliotheek gehuisvest met boeken voor jong en oud.

Verdere activiteiten: