Markt 10 is ook de plek waar diakenen (mensen in de kerk die die hulp aan de medemensen coordineren en stimuleren) samenkomen om het diaconale beleid te bespreken. Zij willen in opdracht van Jezus Christus de medemens dienen en dat gebeurt in nauwe samenwerking met veel andere vrijwilligers. In het pand is ook de christelijke bibliotheek gehuisvest met boeken voor jong en oud.

Verdere activiteiten: