De diakenen van de Hervormde gemeente in Veenendaal zijn werkzaam in de zeven wijken van deze gemeente. Zij willen in opdracht van Jezus Christus de medemens dienen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met veel vrijwilligers.

Er zijn de volgende activiteiten:

 • bezoek bij nieuw ingekomenen
 • bezoek bij senioren van meestal 70 jaar en ouder
 • bezoek bij geboorten
 • bezoek bij huwelijksjubilea
 • bezoek bij thuiskomst uit het ziekenhuis (langduriger verblijf)
 • het organiseren van de ouderenreis
 • het organiseren van de kerstgroetactie
 • financiële hulp aan die gezinnen of personen die door ziekte, overlijden van naaste familieleden of bijzondere andere omstandigheden in financiële nood zijn komen te verkeren
 • hulpverlening aan de verstandelijk- en/of lichamelijk gehandicapten en langdurig zieken. Dit gebeurt door ondersteuning van diverse instanties, bezoekwerk en het verzorgen van vakanties.
 • bijdragen aan het verzachten van de nood in Nederland en wereldwijd, zowel door financiële acties als voorlichting.
 • Het aanspreken en toerusten van leidinggevenden en jongeren om elkaar vast te houden en te ondersteunen, met extra aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Crisisopvang via ’t Keerpunt. https://keerpuntgastopvang.nl/
 • Creatief: Gezellig contact met daarbij een ontspannen creatieve tijdsbesteding. U kunt o.a. zijdeschilderen, volksschilderen, handletteren, kaarten maken, breien, haken, weven, pergamano etc. Meer informatie vindt u hier.

Zie voor de organisatie van de diaconie en meer informatie: http://herveen.nl/wie-zijn-wij/diaconie