Psychische problemen, spanningen en zorgen van allerlei aard kunnen je boven het hoofd groeien. Soms schuilt achter een glimlach veel pijn. Verstoorde relaties, onverwerkt verdriet, minachting voor jezelf…er kunnen allerlei oorzaken zijn van veel psychisch leed. Het is goed om erover te praten. Zoekt u hulp? Stichting Schuilplaats wil u graag een luisterend oor en helpende hand bieden.

Stichting Schuilplaats staat voor Christelijke hulpverlening. Deze stichting biedt hulp vanuit de overtuiging dat de Bijbel – als onfeilbaar Woord van God – een richtsnoer is voor het leven. Vanuit de bijbelse opdracht tot naastenliefde biedt Stichting Schuilplaats hulp aan mensen in nood.

Meer weten?
Bel het algemeen advies- en informatienummer: (0318) 54 78 70. Tussen 8.30 – 10.00 uur krijgt u een hulpverlener van Stichting Schuilplaats of het Diaconaal Maatschappelijk Werk aan de telefoon. E-mailen kan ook, naar: info@stichtingschuilplaats.nl. Kijk 0ok op www.stichtingschuilplaats.nl.