In Markt 10 komt elke veertien dagen op donderdagavond een Al-Anon familiegroep bij elkaar. Al-Anon is een twaalfstappenprogramma voor partners, familie, vrienden en kinderen van alcoholisten. 

Over Al-Anon
Al-Anon beschouwt alcoholisme als een ziekte waar de alcoholist zelf verantwoordelijkheid voor moet nemen. Al-Anon heeft maar één doel en dat is: familieleden en vrienden van alcoholisten helpen. Al-Anon doet dat aan de hand van het Twaalf Stappen-programma. Centaal daarin staat het opvangen en troosten van de familieleden en vrienden én hen helpen bij het creeren van begrip voor de alcoholist(e), zodat zij hun geliefde kunnen helpen bij zijn/haar verslaving.

Al-Anon Familiegroepen richten zich dus vooral op de familie en vrienden van alcoholisten. Tijdens bijeenkomsten bespreken familieleden en vrienden hun ervaringen en geven elkaar kracht en hoop bij het oplossen van de drankproblemen van hun geliefde. Al-Anon heeft geen bindingen met sektes, kerken, politieke organisaties of welke instelling dan ook. Al-Anon neemt dan ook niet deel aan maatschappelijke discussies en kiest geen partij voor of tegen een bepaalde zaak.  Al-Anon voorziet in haar eigen behoeften door vrijwillige bijdragen van de leden, lidmaatschap is gratis.

Meer weten?
Heeft u belangstelling? U bent van harte welkom tijdens een van onze bijeenkomsten in Markt 10. Neem voor meer informatie contact met ons op en maak uw hulpvraag bespreekbaar. Dat kan via www.al-anon.nl, maar ook via de coördinator van de familiegroep van Markt 10.