De diaconieën van diverse kerken en christelijke gemeenten in Veenendaal hebben in 2005 een platform opgericht om de diaconale en maatschappelijke betrokkenheid van de kerken te stimuleren. In het platform werken (bijna) alle diaconieën samen. Concreet houdt het platform zich bezig met een breed pallet aan taken, zoals:

  • Overleg over het werk van interkerkelijke diaconale organisaties zoals Kerk en Minima,  inbegrepen de Voedselbank, Bureau Schuldhulpverlening, Stichting Present.
  • Het contact met de burgerlijke overheid. Er is geregeld overleg met wethouders en raadsfracties. Verder is het Platform lid van het WMO-forum die de burgerlijke gemeente adviseert over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
  • Een initiatief van het Platform is de introductie van de landelijke Stichting Hulp in Praktijk (HIP) in de Veense Kerken. (Link naar Hulpverlening HIP).
  • Het Diaconaal Platform,  Gevangenenzorg Nederland en de gemeente Veenendaal een overeenkomst gesloten om ex-gedetineerden actief te begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving.

Email van het Diaconaal Platform is diaconaalplatformveenendaal@gmail.com