Laten we samen eten!

In de meeste wijken in Veenendaal worden Agapèmaaltijden gehouden, waarbij gemeenteleden met elkaar eten. Er zijn op dit moment ongeveer 15 van zulke groepen van ongeveer 12 deelnemers. De maaltijden worden bij toerbeurt thuis georganiseerd, maar dat is geen verplichting. De meeste kringen komen één keer in de 3 weken bij elkaar. Elke leeftijd is welkom!

De organisatie van deze maaltijden heeft als doel om de onderlinge (geloofs)band tussen gemeenteleden te versterken en om bijvoorbeeld nieuwkomers in de gemeente op te vangen. Wist u dat dit type maaltijden ook in het Nieuwe Testament voorkwamen?

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de diaconaal werker Marc Bossenbroek.  U kunt hem mailen op marcbossenbroek@markt10.nl