Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Dat betekent dienst of dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als één van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen én van de wereld.

De diaconie van de Veenendaalse Hervormde kerk helpt op lokaal niveau mensen die hulp nodig hebben, zowel binnen als buiten de grenzen van de kerkelijke gemeente. Deze hulp is er namelijk niet alleen voor leden van de eigen gemeente, maar ook voor mensen die geen lid zijn van een kerk, maar wel een hulpvraag hebben. Hierbij werkt de diaconie actief samen met andere kerken.

Wat doet de diaconie dan zoal? Denk bijvoorbeeld aan:

  • emotionele en geestelijke ondersteuning
  • ontmoetingsactiviteiten
  • vakanties voor kwetsbare groepen
  • financiële begeleiding

Heeft u zo’n hulpvraag voor uzelf of voor een ander? Gebruik dan het contactformulier op deze website. Meer informatie over de diaconie vindt u ook op: www.hervormd-veenendaal.nl/diaconie.