Het kan jaren voorspoedig gaan in ons leven. En dan opeens worden we geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Plotseling overlijdt man, vrouw of kind. Er zijn problemen op het werk met ontslag als gevolg. In het huwelijk gaat het niet goed. Tobben met de gezondheid. De zorg voor een gehandicapt kind wordt even te zwaar. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid zijn niet langer te hanteren. Als we er al niet zelf mee te maken hebben, kennen we wel mensen in onze omgeving die hiermee worstelen.

Herkenbaar? Christus ontfermt Zich over mensen die veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Daarom is er het pastoraal diaconaal centrum De Herberg.

De Herberg
Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg biedt gastvrijheid aan herberggasten en retraitegasten. De Herberggasten volgen een dagprogramma in de groep en zij zijn minstens drie weken aanwezig. De retraitegasten komen een midweek (maandag t/m vrijdag) en volgen een individueel programma, waarbij het grootste deel van de tijd zelfstandig ingevuld wordt.

Aanmelden
Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u van maandag t/m vrijdag (tussen 9.00 en 10.00 uur) bellen met De Herberg. Telefoon: (026) 33 42 225. Adres: Pietersbergseweg 19, 62 BT Oosterbeek.