De Marakring wordt gecoordineerd door Ds. P. Vermaat. Hij schrijft daarover het volgende:

‘In de Rijnpost trof mij onlangs dit gedicht, dat stond afgedrukt boven een rouwbericht:

Al weet ik dat je veilig bent
geborgen bij de Heer’,
de lege plaats blijft onvervuld
ik zie je hier nooit meer.

Al weet ik dat je veilig bent
ik zie je hier nooit meer
maar als het donkert zeg ik zacht:
tot ziens, bij God de Heer’.

Prachtig, als je op deze manier in het geloof je verdriet en gemis kunt verwoorden en tegelijk woorden van troost weet te vinden. Maar zo zal het lang niet altijd op elke dag met iedere rouwdragende zijn. En daarom is het goed om er met elkaar rond een open Bijbel over te spreken.

Ds. P. Vermaat organiseert in Markt 10 verschillende bijeenkomsten rondom rouwverwerking. De Marakring komt periodiek bijeen. De data voor komend seizoen zijn opvraagbaar bij de dominee, aarzel niet om hem hierover te bellen.

Ds. P. Vermaat: ‘Een ieder, die over gemis en verdriet in eigen leven wil praten (of: horen spreken), mag zich hartelijke welkom weten tijdens de bijeenkomsten van de Marakring. Wie aarzelt of deze kring wel voor hem of haar geschikt is, mag altijd bellen.’

Meer weten?
Ds. P. Vermaat
Telefoonnummer (0318) 51 01 61