Jongeren ontmoeten ouderen

Eenzaamheid is van alle tijden. Door de coronaperiode is dit wel versterkt en is gebleken dat naast ouderen ook meer jongeren hiermee te kampen hebben. Daarnaast kunnen jongeren veel van ouderen leren en vice versa. Ook vinden jong en oud een ontmoeting vaak erg leuk en levert het verrassende gesprekken en inzichten op. In de ontmoeting van jongeren met ouderen komen dus veel facetten bij elkaar en creëert het (diaconale) bewustwording.  Een mooi initiatief daarom is, om naast met catechisatiegroepen de voedsel- en kledingbank te bezoeken, ook bij ouderen langs te gaan.

Hierbij daarom een korte handreiking met handvatten hoe dit aangepakt zou kunnen worden en hoe dit ook wel in andere gemeentes vormgegeven wordt.

Jongeren ontmoeten ouderen