Winter in de kerk

Naar aanleiding van het onderzoek van het SCP (‘Buiten kerk en moskee’) deelde de IZB een hoofdstuk uit een boek van Ds. Van Loon over de winter in de kerk. Zie deze link. Het gaat o.a. over het afscheid nemen van een kerkgebouw waar het Woord bedient werd, de lofzang klonk en waar vele herinneringen aan kleven. Toch gaat God door…

Dat is het tegendraadse van het Evangelie. Iets wat wij met ons seculiere denken ingewikkeld vinden. Wij zijn geneigd om met de wereld mee te denken in oneliners als ‘Massa is kassa!’. God is echter van een andere orde. Hij heeft ons in Christus al het nodige gegeven. Massa en kassa of niet… In Christus ben je schatrijk, zonder Hem ben je straatarm. Hij volvoert Zijn plan, of wij het nu zien of niet.

Dat brengt ons down to earth… op de knieën. Ik denk aan het lied: ‘Aan Uw voeten Heer, is de hoogste plaats’. Hoe lager wij zakken, hoe beter het wordt. Hij gaat door, ondanks ons. Hij raapt ons op en brengt ons bij de roeping om te leven tot Zijn eer met heel ons hart, ons verstand en al onze kracht. Het liefst met in gemeenschappen met zoveel mogelijk plekken waar Zijn Woord bediend wordt, de lofzang klinkt en nieuwe herinneringen ontstaan. Maar hoe?!

Op D.V. 23 april 2022 is er in Veenendaal een mooie gelegenheid om daar over na te denken. Ds. Van Loon staat samen met Nico Grijzenhout stil bij de wezenlijke vragen van het kerk-zijn in onze tijd. Zie hieronder de uitnodiging. Kom ook, want God gaat door!

Symposium ‘Werken aan de kerk van morgen’

‘Werken aan de kerk van morgen’ is de titel van een symposium dat zaterdagochtend 23 april in Veenendaal wordt gehouden. De bijeenkomst wil nieuw perspectief bieden voor de kerk in tijden van krimp. Hoofdsprekers zijn predikant René van Loon en evangelist Nico Grijzenhout.

‘Durven we voorbij de corona-vragen van vandaag na te denken over de kerk van morgen?’ vragen beide sprekers. ‘Ook wanneer we van harte belijden dat de gemeente in Gods handen is, zijn we geroepen daar onze gaven en talenten voor in te zetten. Wat staat ons nu te doen, waar komt het op aan? Welke nieuwtestamentische lessen zijn daarbij essentieel? Welke inspiratie biedt ‘geloven in seizoenen’?

Drs. René van Loon is predikant in Rotterdam en al decennia actief in missionair werk. Hij ontwikkelde de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof en schreef o.a. ‘Kerk zijn voor de buurt’ en ‘Lente in de kerk’. Dit voorjaar publiceert hij zijn nieuwe boek ‘Geloven in seizoenen’.
Evangelist Nico Grijzenhout werkte sinds eind jaren ’80 in dienst van de IZB in Veenendaal.

Hij schreef recent het boek ‘Vitaal gemeente-zijn; lessen uit de praktijk van nieuwtestamentische gemeenten.’

Vincenza La Porta, directeur van het bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam, zal het programma leiden.

De bijeenkomst, van 10.00 tot 12.30 uur, is gratis toegankelijk en wordt gehouden in het gebouw Maranatha bij de Julianakerk, Prins Bernhardlaan 26, Veenendaal.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een gezamenlijke lunch.
Aanmelden is noodzakelijk, via een mail aan: robertduiker@markt10.nl