Gemeenteleden helpen om een goede buur te zijn

‘Het is fijn u te kunnen melden dat ik erg blij ben met de vrijwilliger, die via uw instantie op mijn pad gekomen is! We kennen elkaar nog maar kort, maar we hopen nog geruime tijd samen op pad te gaan of gezelligheid thuis te vinden. Volgens mij had ik het niet beter kunnen treffen! Hartelijk dank voor uw bemiddeling!’

Bovenstaande reactie kreeg HipHelpt van een eenzame mevrouw van 93 jaar nadat wij haar gekoppeld hadden aan een vrijwilligster.In Nederland zijn steeds meer mensen eenzaam. Bij HipHelpt zien wij een stijging van het aantal sociale hulpvragen. Dit zorgt ervoor dat wij meer vrijwilligers nodig hebben. Maakt u of jij 1x in de 2 á 3 weken tijd vrij om iemand een bezoek te brengen of samen een wandelingetje te maken?

HipHelpt is er voor de kerken van Veenendaal en wil gemeenteleden helpen om een ‘goede buur’ te zijn voor de omwonenden die hulp nodig hebben en gemeenteleden stimuleren om er te zijn voor hun naasten. Zo kunnen zij hun christen-zijn handen en voeten geven. Er zijn momenteel 250 hulpbieders (gemeenteleden) vanuit de verschillende kerken actief bij HipHelpt Veenendaal.  

Wilt u of jij een goede buur zijn voor de eenzame mensen in Veenendaal of helpen bij een andere hulpvraag? Meldt je dan nu aan via onze website: www.hiphelpt.nl/veenendaal en wordt hulpbieder bij HipHelpt Veenendaal!