De Poster 012024

Samen bouwen

In de ochtenddienst van 3 december in de Pniëlkerk is het werk wat Aafke Brouwer in De Poster is gaan doen als Diaconaal Opbouwwerker gemarkeerd. Ds. H.M. Mulder preekte over Nehemia 3, waarin je leest dat allerlei mensen meebouwen aan de muur rond Jeruzalem. Ieder droeg zijn steentje bij aan dat werk. In De Poster zetten ook allerlei verschillende mensen met verschillende gaven zich in. En zo mag ook Aafke hier meebouwen aan Gods Koninkrijk. Daar zijn wij dankbaar voor.

Huiswerkbegeleiding

We kunnen bij de huiswerkbegeleiding nieuwe medewerkers gebruiken. Mathilde Zekveld is met veel voldoening vrijwilliger. ‘Wat ik er zo leuk aan vind is dat je kinderen van ouders met een migratieachtergrond verder kunt helpen. Vaak kunnen hun ouders hen niet goed helpen bij het huiswerk, en daarmee kunnen die kinderen best een achterstand hebben op klasgenoten. Door de huiswerkbegeleiding wordt deze achterstand hopelijk minder. En zowel ouders als kinderen zijn je super dankbaar voor de hulp die je biedt.’

Ook vindt Mathilde het mooi om als christen iets voor hen te betekenen. ‘Hen helpen, maar ook interesse tonen in de ander. En soms kun je tijdens de begeleiding even een gesprekje hebben over het geloof. Maar ik denk voornamelijk dat we iets kunnen uitstralen van Gods liefde door ons werk heen.’

Vacature: Huiswerkbegeleider Beschikbaarheid maandagavond van 18.45 tot 20.00 uur. Eén keer per twee weken is ook mogelijk. Schoolvakanties vrij. De kinderen uit de buurt van de Poster hebben vaak thuis niemand die hen op weg kan helpen met hun schoolwerk. Met huiswerkbegeleiding geven we basisschoolkinderen een steuntje in de rug om verder te komen. Wat vragen we?Hart voor basisschoolkinderen uit verschillende culturen;Vaardigheden om de lesstof uit te leggen;Je hoeft niet in elk vak even goed te zijn, medewerkers vullen elkaar aan. Meer informatie? Bel of app Aafke Brouwer (diaconaal opbouwwerker), 06-13536436. Of mail naar aafkevaardingerbroek@gmail.com   

Kerst, waar gaat dat over?

In alle activiteiten van De Poster hebben we aandacht besteed Kerst. Zo ook bij de vrouwenmorgen. De laatste woensdag voor Kerst is gevraagd aan de bezoekers om wat lekkers mee te nemen. ‘Waarom moesten we wat meenemen? Voor Kerst? En wat vieren jullie dan?’ De vrijwilligers zingen een kerstlied en leggen uit waar Kerst over gaat. Zo delen we op een eenvoudige manier iets van het Evangelie.

Catechisatie in De Poster

Het is een klein maar divers groepje. Een vader van een gezin uit Iran, een jongen van eind twintig uit Marokko en een jongedame van begin twintig, ook uit Iran. Soms komt er een oudere heer uit Syrië bij zitten. De evangelisatieouderling schuift ook geregeld aan. Zo leert hij de catechisanten persoonlijk kennen. Na de middagdienst in De Poster klitten we bij elkaar, rondom een tafel in de kleine zaal. Eerst maar eens even bepalen welke taal we vandaag gebruiken in dit Babel. Er worden er namelijk heel wat gesproken: Frans, Arabisch, Farsi, Engels en Nederlands, maar niemand spreekt alles, uiteraard. Meestal kiezen we voor het Engels, waarbij er dan nog iemand de vertaling naar het Nederlands moet verzorgen.

Wat de groep gemeenschappelijk heeft, is dat iedereen een islamitische achtergrond heeft, maar dat iedereen meer wil weten van de Bijbel. Sommigen hebben de islam al lang achter zich gelaten, voor anderen is dat nog maar kortgeleden. Een deel heeft aangegeven graag gedoopt te willen worden, anderen zijn nog aan het zoeken: is het Evangelie inderdaad ook voor mij de Blijde Boodschap en wat houdt die Boodschap dan in?

Als leidraad gebruiken we de Heidelbergse Catechismus. Apart eigenlijk: veel Nederlandse christenen uit (oorspronkelijk) gereformeerde kerken halen nog weleens hun neus ervoor op: te strak, te stellig, te veel leer, te weinig gevoel, te ouderwets. Maar mijn ervaring is dat de Catechismus goed kan helpen om mensen in te wijden in de kernen van wat al sinds de 5e eeuw bij Augustinus catechetisch onderwijs inhoudt: geloof (de Apostolische geloofsbelijdenis), gebod (Tien Geboden), gebed (Onze Vader) en sacramenten. We lezen de Catechismus en de Bijbel in het Farsi, Arabisch en Nederlands. Vragen buitelen soms over elkaar heen. En in allerlei talen bespreken we onderling de Blijde Boodschap van verzoening door voldoening, van rechtvaardiging door het geloof, van het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is kleinschalig, allemaal. De catechisanten hebben veel meegemaakt in hun leven, hoe jong ze ook zijn. Christelijk onderwijs hebben ze nooit gehad. De vragen die de gereformeerde gezindte delen en splijten zeggen ze niet veel. Maar wat is het goed om samen zo te leren van het werk van Christus!’

Eerder gemelde vacature die nog niet is vervuld: Medewerker mannenavond We zoeken iemand die het leuk vind om contact te leggen met mannen uit verschillende culturen.Beschikbaarheid op vrijdag van 19.15 tot 22.00 uur. De mannenavond is wekelijks, maar we verdelen de avonden onder de medewerkers. Twee keer per maand is ook mogelijk bijvoorbeeld.  Meer informatie? Bel of app Aafke Brouwer (diaconaal opbouwwerker), 06-13536436. Of mail naar aafkevaardingerbroek@gmail.com    

Wilt u steunen?

Het werk van de Poster wordt gesteund door verschillende partijen. Zo ontvangen we jaarlijks een

bijdrage van onze moedergemeentes (CGK Pniël en PKN Vredeskerk). Naast deze bijdrages, ontvangen we op incidentele basis ook bijdragen van bedrijven of instellingen, die het werk van de Poster ondersteunen. Deze ontvangsten verschillen per jaar. Zo hebben we dit jaar bijvoorbeeld voor het diaconale werk een bijdrage ontvangen van de Rabobank, het Oranje Fonds; Gemeente Veenendaal en van a.s.r. Verzekeringen.

Ook de bijdragen van donateurs en bezoekers zijn voor ons van groot belang. Om een indruk te geven bedragen de kosten van de Poster over 2023 ongeveer € 80.000. Ongeveer 40% hiervan

wordt opgebracht door onze participanten en voor 60% moet de Poster zelfvoorzienend zijn.

We zijn dankbaar dat we tot nu toe ruim € 9.000,00 aan directe giften en collectegeld hebben mogen

ontvangen.

U ziet dat uw trouwe bijdrage voor ons belangrijker is dan u denkt! Niet allen de financiële component,

maar ook de steun, die uit uw toezegging blijkt. Daarom: onze hartelijke dank voor uw gift!

Mogen wij op u blijven rekenen en/of wilt u de Poster ook financieel steunen? U kunt uw donatie overmaken naar onze bankrekening: De Poster NL13RABO 0158 1804 37

Alvast onze dank!

Namens het pioniersteam:  Niels en Barbera de Mol, Bram en Marinka Valkenburg, Ds. Peter en Joke Visser (info@deposter.nl)