Stichting Present Veenendaal

Basis van Present

Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk wil Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

Stichting Present Veenendaal heeft haar postadres in Markt10. Hier zit met regelmaat de coördinator van Present en een aantal vrijwilligers.

Hulpvragers

Present ontvangt in het algemeen hulpvragen vanuit welzijnsorganisaties en gemeentelijke hulpverlening. In Veenendaal is Present sinds kort een van stichtingen die aangesloten is bij Hulplijn Veenendaal en ontvangen via deze weg nu ook hulpvragen. De hulpvragen lopen uiteen van het opruimen en snoeien van een tuin, schilderen of laminaat leggen in een woning tot het opruimen van schuur et cetera. Ook wordt er tegenwoordig meer gekeken naar mogelijkheden voor meer sociale projecten ook in samenwerking met scholen.

Hulp bieders

Zoals aangegeven zijn er ook scholen die klassen aanbieden aan Present om klussen mee te doen. Present werkt in de basis met groepen vanuit bedrijven, sportverenigingen, vriendengroepen, huiskringen en dus ook scholen die zich melden bij Present en open staan voor bepaalde klussen. Present is dan vervolgens de ‘makelaar’ die de hulpvrager en bieder bij elkaar brengt. De coördinator houdt hierbij de regie. Deze gaat ook in de meeste gevallen eerst bij een project kijken om op te nemen wat er moet gebeuren, wat er eventueel aangekocht moet worden en voor welke soort hulpbieders de klus geschikt is.

Present en Hervormd Veenendaal

om meer bekendheid te geven en het diaconaal bewustzijn van jong en oud te vergroten hebben we afgelopen maanden de vraag wat omgedraaid en bij Present gevraagd of ze nog een klus hebben voor gemeenteleden. De eerste vraag was voor volwassenen, de tweede keer heb ik specifiek gevraagd om een klus voor jongeren. Dit is in principe dus niet zoals Present werkt. Er zijn alleen nu nog geen groepen binnen Hervormd Veenendaal die zich aan hebben gemeld voor klussen dus voor de bekendheid leek het ons een goed idee om het, in ieder geval voor nu, op deze manier te beginnen.

Voorbeelden

Zo waren er twee opruimklussen waarvoor mensen nodig waren. Ik heb deze vraag uitgezet in de kerkapps en daar is response op gekomen. Ik heb deze mensen in contact gebracht met de coördinator van Present en vervolgens zijn de klussen opgepakt. Zowel hulpvrager als de Herveense hulpbieders waren enthousiast. Voor de zomervakantie heb ik aan present om een klus voor jongeren gevraagd.

Deze kwam binnen en vervolgens heb ik bij een aantal jeugddiakenen en daarna leiding van JV de vraag uitgezet. Uiteindelijk was het raak bij de JV van de Westerkerk. De jongeren hebben een avond vrij gemaakt in de vakantie en hebben bij een vrouw de schuur leeggeruimd. De coördinator van Present heeft zelf contact gehad met de jongeren en heeft voor een container gezorgd. De reacties waren hier ook weer positief.

Wat kunnen wij doen

Het zou mooi zijn dat we met bovenstaande voorbeelden in de hand onze gemeenteleden kunnen motiveren om als groep aan te melden bij Present. Op die manier wordt het diaconale bewustzijn vergroot en werkt ook als ’teambuilding’. Groepen als een huisbijbelkring, mannenvereniging, commissie, kerkenraad maar ook een JV en dergelijke kunnen zich aanmelden via mij (marcbossenbroek@markt10.nl / 06-21255168) of rechtstreeks via Stichting Present. ook kan er dan aangegeven worden of ze zich voor specifieke klussen (schilderen, tuin etc) aan willen melden. Wanneer er dan een klus gedaan is kan ik het eventueel weer delen (met toestemming) in de kerkapps om op die manier de bekendheid en enthousiasme te vergroten.