(Advent) Op weg naar Kerst

Hieronder vindt u de beschrijving van het project vanuit de Westerkerk. Dit is in grote lijnen een op een over te nemen en toepasbaar ook in de andere wijken.

Voorlopig programma ‘Op weg naar Kerst’ Westerkerk

Elke dag een nieuwe deur die open Staat

Wat is ‘Op weg naar Kerst’?

 ‘Op weg naar Kerst’ is een variant van de zogenaamde ‘Levende adventskalender’. Gedurende een bepaalde periode – oorspronkelijk de gehele Adventstijd, in de Westerkerk deze eerste keer van 17-26 december – gaat en staat er elke dag een deur in de wijk open, een adres waar iedereen welkom is. Dat kan ’s middags zijn of ’s avonds, in overleg met het gastadres. Bezoekers zijn welkom voor een kopje koffie/thee en ontmoeting. De gesprekken lopen zoals het gaat. Ieder gastadres is vrij om de bijeenkomst in te vullen (koffie, borrel, aankleding). Soms is een gesprek luchtig, soms wat dieper, net wat er op tafel komt. De laagdrempelige ontmoeting staat voorop. Iedereen is welkom: kerkelijk en niet kerkelijk. Als rode draad is het uitzien en toeleven naar Kerst. Er is een kist beschikbaar die meegaat van de ene plek naar de andere. Daarin zitten bijvoorbeeld adventskaarsen, weggevertjes, folders van Halte West en Westerkerkplek Ruisseveen,  en een magazine over kerst.

Het plan van de Westerkerk is om een mix te maken van gastadressen bij mensen thuis met bestaande plekken in de wijk waar ook door het jaar heen activiteiten worden aangeboden. Dit jaar kiezen we voor Westerkerkplek Ruisseveen in gebouw Buitenzorg, Halte West in de Westerkerk en Youth for Christ in de Seinpost. De laatste paar dagen van het schema staan de deuren van de Westerkerk open voor de kerstdiensten en een kerst-inn. De gastadressen thuis worden gelijkmatig door wijk West verspreid.

Doel:

 • Ontmoetingen stimuleren tussen kerkleden en wijkbewoners. De insteek hiervan is dat mensen van allerlei gezindten elkaar bij iemand thuis of op andere plek kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer.
 • Samen toeleven naar Kerst, waarbij de iets van de werkelijke betekenis van Kerst aan elkaar en anderen willen doorgeven.
 • Het zoveel mogelijk inschakelen van gemeenteleden en voorzieningen in de wijk en deze zo met elkaar verbinden. Wellicht kunnen mensen dan ook later iets voor elkaar te betekenen.

Voor/met wie:

 • Gemeenteleden uit de Westerkerk en anderen die met de wijkgemeente meeleven.
 • De wijkbewoners wijk West en anderen die geïnteresseerd zijn.
 • Voorzieningen in de wijk. We denken bijvoorbeeld aan scholen (Het Baken 1 en 2, Schakel, Grondtoon, Vuurvlinder), wijkcentrum de Egelantier (Rederijkers),  Westerkerk, Westerkerkplek Ruisseveen, een JV-avond, Dennenhorst, Seinpost (YFC), Halte West en gebouw Buitenzorg.

Werkwijze:

 • De coördinatie ligt bij de werkgroep Kerk in de Wijk van de Westerkerk. De dagen zijn verdeeld over de werkgroepsleden. Samen met gastadressen geven zij invulling aan een dag/locatie.
 • De werkgroep Kerk in de Wijk zorgt daarnaast voor publiciteit/PR-materiaal en een doorgeefkist met materialen voor de gastadressen en een document met korte uitleg van bedoeling, mogelijkheden en welke ondersteuning vanuit de organisatie verwacht kan worden.
 • Op zaterdag 17 december is er een ‘aftrap’ in de Ellekoot. Een zanggroep zingt kerstliederen  en wijkbewoners worden uitgenodigd met een flyer.
 • Er komt een poster voor de gastadressen met ruimte voor invullen datum en tijd. Ook komen er kleine uitnodigingskaartjes voor de gastadressen om samen met de flyer in hun eigen buurt te verspreiden.
 • Daarnaast wordt publiciteit gemaakt via de Rijnpost, de websites en sociale media.

Contactpersonen vanuit werkgroep Kerk in de Wijk

Gastadressen thuis:              Teuni van Rossum en Reiny Brunekreeft
Algemeen en publiciteit:      Bert Roor – 06-41762135 – bertroor@solcon.nl
Per activiteit:                          zie het aparte programma