Markt 10 is de plek waar de diakenen samenkomen om het diaconale beleid te bespreken en  waar het kantoor van de diaconaal werker is gevestigd.

In het pand zijn tevens een christelijke bibliotheek en diverse hulporganisaties gevestigd.