Kerk met en in de wijk

Gemeente zijn daar waar je geroepen bent. Vanuit onder andere een directe wens uit Oost en de Sionskerk om meer voor en in de wijk te kunnen betekenen zijn we op zoek gegaan naar projecten die al lopen en andere casussen in kerkelijk Nederland. Ook Kerkpunt reikt samen met de PKN hier handvatten voor aan.

Onderstaande informatie is te gebruiken voor (her)bezinning op ‘kerk in de wijk’ binnen de kerkenraden en werkgroepen. Hierbij is het allereerst belangrijk om helder te hebben waarom je kerk in de wijk wil (moet?) zijn als wijkgemeente en dat dit verlangen of urgentie door de gemeenteleden gedeeld wordt. Een aantal veelgehoorde opmerkingen vanuit kerken die iets te willen voor de buurt, maar niet zo goed weten hoe ze dat moeten vormgeven:

‘We willen graag dat onze kerk niet alleen van betekenis is voor mensen in de kerk, maar
ook voor mensen erbuiten.’ ‘We willen graag het goede nieuws in woord en daad delen,
maar we weten niet zo goed hoe.’ ‘We merken dat mensen niet zo snel naar onze kerk
komen, dus zoeken we andere manieren om hen te bereiken.’

Uitgangspunten vanuit de PKN zijn hierbij:

  • Het evangelie wordt gedeeld in daden én met woorden, met soms meer aandacht voor de woorden, soms meer voor de daden.
  • Kerk in de buurt richt zich voornamelijk op mensen die niet betrokken zijn bij een kerkelijke gemeenschap en sluit aan bij wat er speelt in de buurt.
  • Relaties met mensen staan altijd centraal, en niet de activiteit zelf. Dat is alleen een middel om relaties te bouwen en onderhouden. Een voorbeeld kan altijd naar de eigen situatie worden aangepast. 

Begin in ieder geval altijd met de startgids.

Belangrijk: Weet waarom je dit wil en ga vervolgens niet eindeloos overleggen maar begin gewoon.

Diverse linkjes PKN en Kerkpunt:

https://protestantsekerk.nl/kerk-in-de-buurt/

https://kerkpunt.nl/kerk-in-de-buurt/

Diverse linkjes missie Nederland:

Samen je wijk dienen vanuit het goede nieuws

Buurtcentrum thuis in West

Citymovements Bidt tot de Heer van de stad… en zet je in voor haar bloei. 
Jeremia 29:7

Andere bestaande initiatieven (Hebben jullie ook voorbeelden dan ontvang ik die graag zodat ik deze toe kan voegen):

(20+) Deelcafé De Buuf | Facebook

Deelcafe De Buurman | Drinken, delen & denken

Perron 16, inloophuiskamer Voorthuizen

Buurtlunch Hervormd Krispijn

Brochures:

Startgids Kerk in de wijk PKN
Vragenkaartjes bij startgids
Open je blik verken de buurt

De diverse gidsen met initiatieven:

  1. Gids Verhalenhuis
  2. Gids Huiskamer van de wijk
  3. Gids Mobiel kerkje
  4. Gids Ontmoetingstuin
  5. Gids Buurtsoep
  6. Gids Fietskerk
  7. Gids Pop-upwinkel