‘Jezus uitdelen’ – Gemeenteavond woensdag 8 februari

Voor woensdag 8 februari a.s. staat de eerstvolgende gemeenteavond gepland. De evangelisatieouderlingen van de wijken Dragonder en Noord (Juliankerk) nodigen alle jongeren en ouderen van Hervormd Veenendaal hartelijk uit om deze avond vrij te houden en naar ‘Maranatha’ te komen.

Dat we hiervoor jullie aandacht vragen heeft alles te maken met de actualiteit van het onderwerp en het thema van de avond. Vorig jaar zijn de beide wijkkerkenraden begonnen met een bezinning op de vraag: evangeliseren, hoe doe je dat anno 2023? Wat komt daarvoor kijken? Is dat alleen maar iets voor ambtsdragers (lees: evangelisatieouderlingen) of hebben we daar allemaal iets mee te maken? Hoe komen we met mensen in contact en delen we ons geloof met hen? Gaat het dan alleen maar om woorden of kunnen we daar ook op een andere – praktische – manier in bezig zijn.

Dit jaar zetten we onze bezinning voort, maar dat willen we niet zonder u en jou doen en graag ook gemeente breed bespreekbaar maken . De gemeenteavond op 8 februari past daar helemaal in. Over deze en andere vragen willen we dan graag met jullie nadenken. Dit is heel belangrijk omdat we in een tijd leven van kerkverlating en toenemende secularisatie. Steeds minder mensen, soms in onze eigen omgeving en straat, zien het belang om Jezus Christus als Zaligmaker persoonlijk te aanvaarden.

De onder ons bekende Rotterdamse predikant ds. René van Loon, zal aanwezig zijn en ons op een interactieve wijze meenemen in het onderwerp. René is zijn leven lang al bezig met missionaire vragen en activiteiten. Sommigen zullen hem kennen van  zijn studieboekje ‘Geloven in seizoenen’, dat bij sommige Bijbelkringen  wordt behandeld. 

Samen staan we, als leden van de Hervormde gemeente in Veenendaal, voor de mooie en uitdagende vraag: is het mijn verlangen om Gods liefde uit te delen en mag het mij wat kosten? Daarom kom 8 februari naar ’Maranatha’ en denk met ons mee. De avond begint om 19.45 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

We zien naar jullie komst uit!

Ab van der Roest en Bas Stolk (CEC),

evangelisatieouderlingen van de wijken Noord en Dragonder