Alternatieve kerstgroetactie Friedensstimme

Friedensstimme heeft na overleg met hun contactpersonen in het Oosten helaas moeten besluiten om geen Bijbel- of lectuurpakketten naar het werkgebied te sturen. Er is nog steeds een grote kans dat deze pakketten niet aankomen. Daarnaast kost het verzenden van een pakket op dit moment bijna € 20. Dat vinden wij een onverantwoord hoog bedrag, zeker wanneer de kans groot is dat het pakket helemaal niet aankomt.

In plaats van het versturen van pakketten, willen wij u de mogelijkheid bieden om uw broeders en zusters persoonlijk te bemoedigen. Op een manier die bij u past. Hoe het werkt leest u onder de ‘flyer’

In de periode van 1 november tot 1 december 2022 kunt u meedoen met onze Kerstgroetactie. Via de speciale webpagina (www.friedensstimme.nl/kerstgroetactie)  of via een email (kerstgroetactie@friedensstimme.nl) laat u ons weten dat u mee wilt doen. U ontvangt dan per omgaande van ons digitaal 2 (of meer) adressen van personen in het werkgebied, met een handleiding en Russische groetenlijst. Deze adressen kunt u naar eigen inzicht gebruiken om mensen te bemoedigen. Door hen, bijvoorbeeld, een mooie kaart te sturen van uw eigen omgeving en daarbij nog een tekening te stoppen. Met een hartelijke groet erbij in het Russisch zal dat zeker tot grote bemoediging zijn voor onze broeders en zusters.

Heeft u niet zelf de mogelijkheid om via internet of mail de adressen en een Russische groetenlijst op te vragen, vraag dan de benodigde informatie aan een diaken uit uw wijk.

 Wij adviseren u dringend om geen pakketjes of pakketten te gaan versturen om de redenen die we al genoemd hebben. Stuurt u een enveloppe tot 20 gram, dat kost u dan € 1,55 en deze kunt u gewoon versturen via een straatbrievenbus.

FINANCIËLE BIJDRAGE

Diaconaal en kerkelijk werk kunnen wij nog steeds ondersteunen, waardoor het mogelijk is om in het werkgebied lectuur beschikbaar te stellen. U kunt daar ook financieel een bijdrage aan leveren door uw gift over te maken op NL26 INGB 0004 1323 34 t.n.v. Stichting Friedensstimme en onder vermelding van ‘Kerstgroetactie 2022’. Uw bijdrage maakt een levensgroot verschil. Namens commissie DLW hartelijk