Hervormd missionair platform bezoekt Blend Bloemhof in Rotterdam

 In vijf stappen op weg naar een missionair leven | n.a.v. Lukas 10

   
VRAGEN Lukas 10:1-3Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven.  Er worden mensen uitgezonden naar plekken Waar Hij komen zou. Mensen worden vooruitgeschoven naar de plekken. De Heere wil ons gebruiken en stuurt ons zelf al vooruit! Wij zijn de arbeiders maar bedenk wel dat we niet eens als schapen maar zelfs als lammetjes weggestuurd worden onder de wolven.  
VINDEN Lukas 10:4-6Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg. En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis! En als daar een persoon van vrede (PVV-er) is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.  We moeten zonder iets op pad gaan, niets meenemen. Wij willen vaak wat bij de ander brengen. Dat maakt in de verhouding dat de ander afhankelijk zou zijn van ons. Maar we moeten juist met niets komen. We mogen vrede in de huizen brengen en zoeken naar personen van vrede om mee verder te gaan. 
VERBLIJVEN Lukas 10:7Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. Wij, maar ook juist de mensen die we bezoeken, moeten het niet hebben van vluchtige contacten. Nee we er staat ‘Blijf in dat huis’. We moeten ons juist in de netwerken of het netwerk van de ander gaan bewegen. Respect tonen door te eten wat ons wordt voorgezet (ook weer de afhanklijkheid). Let op! De Missie kost dus tijd!   
VERTELLEN Lukas 10:8-9En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.  Vervolg op Lukas 7, als we in het netwerk verblijven mogen we daar present zijn. De ander echt zien en naar de ander luisteren, met hem of haar optrekken. Genezen betekent hier niet direct iemand uit een rolstoel op laten staan maar ook therapeutisch genezen. Dus het verhaal aanhoren. Pastoraat bedrijven. En daar doorheen mogen we laten zien maar ook zeker laten horen van en over het Koninkrijk van God.  
VERMENIGVULDIGEN Lukas 10:10-12Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad. De aanpak van de eerste 4 V’s wordt steeds herhaalt (Vermenigvuldiging). Maar je kan ook tegenstand en teleurstellingen tegenkomen, dan moeten we toch doorgaan. Daarbij is ook belangrijk om het samen te doen, samen op te trekken en discipelen te maken. Ook dus op die manier vermenigvuldiging.