Veense Alledagkerk voor en van ons allemaal

Als Hervormde Gemeente Veenendaal hebben we met de Oude Kerk op de Markt een prachtig missionair baken midden in het centrum van Veenendaal. Zoals jullie wellicht weten is er in de Oude Kerk iedere 1ste en 3e zaterdag van de maand een laagdrempelige dienst. Ondanks dat het niet heel druk is verwelkomen we iedere keer wel nieuwe bezoekers.

Naast voorgangers uit de Hervormde gemeente, zoals komen keer Ds. Teeuwissen, verlenen predikanten uit heel kerkelijk Veenendaal hier hun medewerking aan. Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere vrijwilligers die muziek maken en bijvoorbeeld koffieschenken of bij de ingang de bezoekers welkom heten. Nu is de Veense Alledagkerk nog op zoek naar extra bemensing voor de laatstgenoemde twee taken. Wilt u of wil jij af en toe op deze manier bijdragen aan evangelisatie? Kom dan het team van de Veense Alledagkerk versterken!

De Alledagkerk is zoals aangegeven op de eerste en derde zaterdag in de Oude Kerk (12.00-12.20 uur).

Meer weten? Mail Ronald de Graaf rdgraaf@che.nl of app/bel 06 29042123