"Kom naar Markt 10"

Gezelligheid, ontmoeting met anderen en hulp

Zoekt u een luisterend oor of een gezellig gesprek?

Elke dag kunnen u en jij binnenlopen in Markt10 voor: ontmoeting met anderen, koffiedrinken, gesprekken over het leven en geloof Specifieke tijden: Koffiemorgen iedere dinsdag tussen 10.00 en 12.00uur, Marktevangelisatie iedere 2e en 4e zaterdagochtend vanaf 10.00uur Veense Alledagkerk iedere 1e en 3e zaterdag in de Oude Kerk naast Markt10 vanaf 12.00uur Regelmatig is op […]

Heeft u hulp nodig?

In de rubriek Hulpverlening vindt u meer informatie over de diverse hulpverleningsinstellingen en werkgroepen, waarmee de Veenendaalse diaconie een link heeft. Sommige instellingen werken in Markt 10, maar niet allemaal.Overzicht van de meeste hulpverleningsinstellingen: Marakring voor rouwdragenden, Schuldhulpmaatje, ’t Keerpunt (crisisopvang), Stichting Schuilplaats, De Herberg in Oosterbeek, In Perspectief, Al-Anon, Opvang Tsjernobylkinderen, HIP Helpt en Netwerk voor jou,

Wat gebeurt er nog meer in Markt 10?

Markt 10 is de plek waar de diakenen samenkomen om het diaconale beleid te bespreken. Zij willen in opdracht van Jezus Christus de medemens dienen en dat gebeurt in nauwe samenwerking met veel vrijwilligers. In het pand is ook de christelijke bibliotheek gehuisvest met boeken voor jong en oud. Verdere activiteiten: Kantoor diaconaal werker, Diaconaal […]