In het voorjaar van 2013 is in Markt 10 een Alphacursus voor studenten georganiseerd. Deze bekende cursus heeft tot doel om mensen te laten beleven wat het christelijke geloof inhoudt. Naast kennisoverdracht wordt er samen gegeten en de cursus wordt afgesloten met een weekend. 

In 2013 telde de cursus 20 deelnemers. Het is de bedoeling om ook in 2014 een Student Alpha te organiseren. Kijk voor meer informatie op www.studentalpha.nl.

 

Paid essays online