Op de 1e en 3e zaterdag van de maand is Markt 10 van 21.00-24.00 uur geopend voor evangelisatie. Er is gebed en ruimte voor vertrouwde gesprekken. Vrijwilligers vertellen over de liefde van Jezus Èn geven bijstand in de vorm van gastvrijheid en medeleven.

Markt later organiseert verschillende activiteiten op de zaterdagavond:

  • Elke 1e en 3e zaterdagavond van de maand is Markt 10 open van 21.00 tot 24.00 uur. Dan hebben we de ruimte beneden (‘t Pré-café) ingericht voor gebed en voor vertrouwde gesprekken.
  • Elke 3e zaterdag van de maand vindt er ’s avonds ook straatevangelisatie plaats. In 2-tallen gaan vrijwilligers van Markt 10 de straat op om in het centrum te praten met mensen op straat. Het is ons doel om tijdens die ontmoetingen met woord & daad getuige te zijn van Hem, onze Zaligmaker Jezus Christus.
  • Ter ondersteuning van de evangelisatieactiviteiten wordt er op deze avonden doorlopend gebeden op de 1e verdieping van Markt 10. Wij geloven namelijk dat gebed de motor is achter onze activiteiten.

Met de activiteiten van ‘Markt later’ willen we, vanuit de liefde van Jezus Christus, mensen oproepen tot geloof. Zijn liefde willen we ook weerspiegelen in woorden én daden.

  • Woorden: Jezus’ Woorden uitspreken in gesprekken en ontmoetingen, verstrekken van De Bijbel, jongeren brengen op plaatsen waar Zijn Woord klinkt.
  • Daden: Gebed, gastvrijheid bieden, oprecht medeleven tonen, onderhouden relaties, hulp verschaffen waar nodig en mogelijk.

 

Can someone write me an essay